Karma loven - loven om årsag og virkning

Troen på noget der er større end dig, om du kalder det Gud; universet; Skytsengle; videnskaben eller en specifik trosretning, er op til hver enkelt at tage stilling til. Det er noget af det vigtigste for mennesker, fordi det skaber mening med livet og i det hele taget.             

Er der virkelig en mening med alting? Ja alting er flettet sammen i det smukkeste mønster, hvor læreprocesser og opgaver udspiller sig, samtidig med at karma afvikles og skabes. Som du sår, således høster du. Det er en universel sandhed, som vi først senere forstår den fulde mening med.

Alle taler om karma for tiden. Det er god karma at gøre dit eller det er dårlig karma at gøre dat.

Ord og vendinger bliver populære, og så hører man det pludselig i alle mulige sammenhænge.

Jeg ved godt, hvad de mener, når de siger det, men karma er noget større. Noget vi ikke bare lige kan overskue.

Det karma begreb jeg kender, er det spiritisterne bruger. De kalder det også ”Loven om årsag og virkning”. Og det fortæller jo ganske godt, hvad det handler om.

En person handler, det har en effekt, som vil falde tilbage på den der handlede. Både positivt og negativt.

Så hvis man skal forklare det på en let måde, så kan man sige:

Som du sår, således høster du.

Det du sender ud i universet, kommer tilbage til dig.

Men det er langt mere kompliceret. Der er mange ting der har indflydelse på, hvad der sker.

Hvis du handler på trods af, at du godt ved det ikke er godt, så har det stor effekt på dig – at du handler mod bedre vidende. Så er du ikke dit ansvar bevidst.

Man kan heller ikke gøre det på beregning. Hvis jeg gøre det, så får jeg det. Din handling skal være uselvisk.

Troen på noget der er større end dig, om du kalder det Gud; universet; Skytsengle; videnskaben eller en specifik trosretning, er op til den enkelte. Og det er noget af det vigtigste for mennesker, fordi det skaber mening med livet og i det hele taget.             
Er der virkelig en mening med alting?
Ja alting er flettet sammen i det smukkeste mønster, hvor læreprocesser og opgaver udspiller sig, samtidig med at karma afvikles og skabes. Det er en universel sandhed, som vi først senere forstår den fulde mening med.

Det handler ikke om straf, men om læring/udvikling. Du har selv ansvar for dine handlinger.

Hvem har størst ansvar:

Hvem har størst ansvar 

Og hvad er intentionen bag din handling?

Stjal du fra andre mennesker, fordi du var sulten og ikke havde spist i mange dage.

Eller stjal du fra andre mennesker, efter princippet, den kloge narrer den mindre kloge, for at samle værdier til dig selv.

Jo flere vuggegaver, des større ansvar

Et andet eksempel:

Der sidder en person i kørestol og har gjort det hele livet.

Er det karma for noget han/hun har gjort i et tidligere liv? Måske, men det kan også være, at personen har valgt dette liv for at lære noget af det. Det kan være en opgave de har påtaget sig. Måske en opgave, som der skal en meget udviklet sjæl til for at kunne tage. Så døm ikke - lad livet udspille sig og lev i taknemmelighed over det liv du har fået, i med- og modgang.
Giver det du beskæftiger dig med mening, og fylder det dit liv med glæde, så er du på det rette sted - ligegyldigt hvad andre siger og gør

Og hvor hurtigt kommer de handlinger som vi har udført så tilbage til os? Hvornår kommer retfærdigheden og skaber balance igen?
Det er der du skal have tillid til den større orden i universet. I de situationer er det vigtigt med tilliden og troen. Og det du skal gøre er, at fokusere på dig selv og dine opgaver/dit liv og få det bedste ud af det. At koncentrerer sig om alt det de andre gør, og ikke gør, afholder dig fra, at arbejde med dig selv, hvor du skaber det liv du ønsker.

Det er der ingen regler for. Nogen gange kan det føles som om det er med det samme, og andre gange ikke. Det er et større puslespil, at få til at gå op.

Så lev hver dag, så du ved dagens afslutning, kan se dig selv i øjnene og sige, jeg har handlet på en måde, så jeg føler mig som et ordentligt menneske og ved at mine handlinger ikke har gjort andre levende væsner fortræd. Det samme for jorden og universet. Eller i  hvert fald handlet på den mindst skadelige måde.